Euroopan suurin geoenergian toimittaja

020 759 7120

Energiakenttä mahdollistaa maalämmön käytön suurissa kiinteistöissä.

Maalämpökenttä_edit

Energiakenttä: Maalämpöjärjestelmä isoon kiinteistöön

Vastaanota tarjous!

Energiakenttä (tai maalämpökenttä) on useista energiakaivoista koostuva maalämpöjärjestelmä, jolla voidaan tuottaa suurien kiinteistöjen lämmittämiseen ja jäähdyttämiseen vaadittava energiamäärä. Usein esimerkiksi asennettaessa maalämpö rivitaloon tai kerrostaloon, tarvitaan useita maalämpökaivoja riittävän tehon takaamiseksi. Isot maalämpöjärjestelmät ovat myös pieniä energiatehokkaampia, joten hankittaessa maalämpö kerrostaloon taataan suuremmat säästöt kuin vaikkapa omakotitalon kohdalla. Maalämpöjärjestelmä Rototecilta.

 

Energiakenttien lämpökerroin on yleensä 4-6 eli yhdellä kWh:lla sähköä pystytään tuottamaan 4-6 kWh energiaa. Saavutettava energiansäästö on näin ollen 75-85 prosentin tietämillä.

 

Energiakenttään perustuva maalämpöjärjestelmä on suunniteltava huolellisesti. Lähtökohtana on aina vaadittavien maalämpökaivojen lukumäärän ja syvyyden selvittäminen. Tämä onnistuu testaamalla kohteen maaperän lämmönjohtokyky eli tekemällä TRT-mittaus. Näin varmistutaan siitä, että toteutettava energiakenttä on juuri kyseisen kohteen tarpeisiin oikein mitoitettu ja kustannustehokkain ratkaisu. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vältetään poraamasta liikaa tai liian syviä tai vastaavasti liian vähän tai liian matalia energiakaivoja. Yksittäisten kaivojen tuottama energia ohjataan maalämpöjärjestelmässä 40 mm vaakaputkia pitkin kokoomakaivoon, josta se johdetaan 63-160 mm runkolinjaa pitkin maalämpöpumpuille.

 

Rototec on erikoistunut suunnittelemaan ja toteuttamaan maalämpöjärjestelmiä suuriin kiinteistöihin. Hoidamme maaperän lämmönjohtokyvyn testauksen (TRT-mittaus) aina maalämpöä isoon kiinteistöön porattaessa. Rototec tarjoaa myös erilaisia yhdistelmäratkaisuja, mikäli olemassa olevaa lämmitysjärjestelmää halutaan hyödyntää yhdessä maalämmön kanssa. Lisäksi energiakenttiä hyödyntäviin kiinteistöihin asennetaan usein myös jäähdytys maakylmän avulla. Tämä parantaa maalämpöjärjestelmän hyötysuhdetta entisestään.

 

Oheisten esimerkkien takaa voit tutustua tarkemmin energiakenttiä sisältävien maalämpöjärjestelmien toimintaperiaatteisiin ja osa-alueisiin. Erilaisten variaatioiden avulla soveltuu maalämpö talo-yhtiöihin, liikekiinteistöihin sekä teollisuushalleihin.

 

Energiakenttä pienille taloyhtiöille ja liikekiinteistöille

pieni energiakenttä

 

Tehokkaat energiakentät taloyhtiöille ja pienteollisuuteen

energiakenttä

Energiakenttä suurille taloyhtiöille ja liikekiinteistöille

suuren asuntotalon energiakenttä

 

Suuri energiakenttä teollisuusrakennuksille

energiakenttä teollisuus