Euroopan suurin geoenergian toimittaja

020 759 7120
28
Kes

Energiakenttä ja useamman pumpun järjestelmä suureen tehontarpeeseen

Kirjoitettu 28 kesäkuu, 2013. . Kategoria: Energiakaivo, Maalämpöpumput, Maalämpöuutiset

Maalämpöjärjestelmiä löytyy nykyään asuinrakennusten lisäksi lähes kiinteistöstä kuin kiinteistöstä. Kirkkoja, lentokenttien halleja, toimistokomplekseja ja kauppakeskuksia lämpiää ja viilenee energiakaivojen ja lämpöpumppujen avulla. Sitä mukaa kun yhä suuremmat kiinteistöt ovat siirtyneet maalämmön käyttäjiksi on myös maalämpöä hyödyntävien tekniikoiden ja järjestelmien ollut pakko kehittyä. Energiakaivon syvyydelle kun on olemassa tietty maksimi, ollaan siirrytty hyödyntämään useita kaivoja riittävän energiansaannin takaamiseksi. Ja jotta lukuisista energiakaivoista saadaan lämpöä ja viilennystä irti, tarvitaan useammasta maalämpöpumpusta koostuva järjestelemä.

 

Tällaista useasta energiakaivosta koostuvaa systeemiä kutsutaan energiakentäksi, joka yhdessä lämpöpumppujärjestelmän kanssa on tehokas ja kokonaisvaltainen ratkaisu suuren tehontarpeen omaaviin kohteisiin. Energiakentän muodostamat lämpökaivot sekä niitä ympäröivä maaperä vaihtelevat rooleja lämpötilan ja energiantarpeen mukaan. Yksinkertaistettuna maaperä viilenee kun siitä otetaan lämpöä talviaikaan ja lämpenee kun siitä otetaan jäähdytykseen kylmäenergiaa kesän mittaan. Näin ollen energiakenttä toimii sekä energian lähteenä että varastona.

 

Luonnollisesti kohteen energiantarve vaikuttaa energiakentän laajuuteen. Esimerkiksi Helsingissä sijaitsevan Meilahden tornisairaalan remontin yhteydessä porattiin 49 kappaletta 250 metrin syvyistä energiakaivoja takaamaan tulevaisuuden lämmitys ja viilennys. Projektissa päätettiin sijoittaa energiakenttä uuteen 300 autopaikan pysäköintihalliin, 30 metriä maan alle, jolloin se jää kokonaan piiloon. Energiakentän hyötysuhdetta parantaa entisestään maakylmän käyttö kiinteistön viilennyksessä, sillä näin voidaan ottaa talteen sekä kylmä että lämmin energia.

Kohteiden ja energiakenttien koon kasvaessa korostuu entisestään myös huolellinen suunnittelu ja mittaukset. Näin varmistetaan mm. energiakaivojen riittävä lukumäärä sekä kohdekohtaiset olosuhteet. Itse energiakentän toteutusvaiheessa hoidetaan suunnitelman mukaisesti kaikki vaadittavat poraukset, kaivojen kytkennät sekä laite- ja putkistoasennukset.

 

Useita kaivoja sisältävä energiakenttä tarvitsee optimaalisen tehon saavuttaakseen myös useamman pumpun. Maalämpöpumput kytketään tällöin rinnakkain järjestelmäksi, jossa pääpumppu eli ns. master käy pääasiallisesti yksin, mutta tarpeen vaatiessa myös muut pumput eli ns. slavet käynnistyvät. Pumput myös vaihtavat roolejaan eli ovat vuorotellen pääpumppuna. Näin yhden pumpun käyntiajat eivät nouse pilviin. Useamman lämpöpumpun yhdistäminen ei ole ratkaisu ainoastaan lämmitystehon maksimoimiseksi, sillä näin voidaan parantaa myös koko energiakentän toimintavarmuutta.

 

Tulevaisuudessa energiakenttiä tullaan mitä luultavammin hyödyntämään entistä enemmän. Jo tälläkin hetkellä Suomesta löytyy monia useita kymmeniä energiakaivoja sisältäviä kohteita. Pisimmillään lämmönkeruupiiritkin ulottuvat jo kahdeksaan kilometriin.

 

Takaisin maalämpöblogin etusivulle
  • Kiinnostaako maalämpö?

  • Maalämpöblogin kategoriat

  • Uusimmat kirjoitukset

  • Slummässiga borrhål

  • Asiakkaiden kokemukset

    Asiakkaiden kommentit