Euroopan suurin geoenergian toimittaja

020 759 7120
25
Hel

Geoterminen energia, maalämpö vai kalliolämpö?

Kirjoitettu 25 helmikuu, 2013. . Kategoria: Energiakaivo, Kalliolämpö, Maalämpö

Maalämpöä käytetään Suomessa hyvin usein yleisnimikkeenä kaikelle maasta ja vedestä saatavalle lämpöenergialle. Ihmisen maaperästä ja vesistöistä hyötykäyttöön ottaman lämmön tarkempi nimitys kuitenkin vaihtelee sen muodostumistavan sekä käyttöönottosyvyyden mukaan. Perehdytään seuraavaksi hieman tarkemmin siihen, mistä maalämpö onkaan peräisin ja miten sitä hyödynnetään. Yleisnimikkeeksi puolestaan paremmin saattaisi sopia geoterminen energia, jota näkee kutsuttavan myös nimillä geoterminen lämpö, geoenergia ja geolämpö.

Geotermisen energian lähteet

maalämpö geodrillGeoterminen energia voidaan oikeastaan jakaa kolmeen eri ryhmään sen muodostumistavan perusteella. Ensimmäinen tyyppi maan sisäosien sulan massan lämpöenergia, joka on yleistä lähinnä tuliperäisillä alueilla, joissa se voidaan nähdä mm. kuumina lähteinä ja tulivuorien purkauksina. Radioaktiivisen hajoamisen aikaansaama lämpöenergia puolestaan on helpoiten hyödynnettävissä vanhaa kalliota sisältävässä maaperässä, joka ei ole altis maan sisuksen lämmön vaikutukselle. Yleisin ja eniten hyödynnetty tyyppi on maan pintaosiin auringon säteilystä varastoitunut lämpöenergia. Viimeksi mainittu pitää sisällään myös vesistöistä saatavan lämpöenergian ja tämä tyyppi on myös se tuttu maalämpö siinä mielessä kuin sen tunnemme rakennusten lämmitysratkaisuista.

 

Suomessa geotermistä energiaa hyödynnetään vain ns. toissijaisesti eli maalämpönä vaakatasoisen keruupiirin kautta tai porakaivoista maalämpöpumpun avulla. Tähän on syynä lähinnä se, että Suomen maaperän n. 5 °C:n lämpötila ei riitä sellaisenaan talojen tai veden lämmittämiseen. Suomen kieleen on myös vähitellen rantautumassa jo ruotsalaisessa ilmaisussa käytössä oleva tapa erotella maalämpö ja kalliolämpö sen sijaan, että ne niputettaisiin yhden yhteisnimityksen alle. Usein tällaisessa jaottelussa maalämmöllä tarkoitetaan ensin mainittua läheltä maanpintaa vaakaputkistolla kerättävää lämpöä ja kalliolämmöllä porakaivon avulla syvältä maan alta pumpattavaa lämpöä. Esimerkiksi Islannissa käytössä oleva geotermisen energian ensisijainen hyödyntäminen perustuu kuumien lähteiden höyryn avulla pyöriviin turbiineihin tai kuuman veden ohjaamiseen suoraan kaukolämpöverkostoon.

 

Geoterminen energia on siis pelkistetysti sanottuna lähtöisin joko auringon säteilystä tai maan uumenista. Maaperää voidaankin näin ollen luonnehtia jättimäiseksi lämmönvaraajaksi, josta ei lämpöenergia lopu käytännössä koskaan, sillä kyseessä on 100 % uusiutuva energiamuoto. Lisäksi geotermisen energian hyödyntäminen on näkymätöntä, hiljaista ja katkutonta. Niinpä se soveltuu tiheästikin asutulle alueelle paremmin kuin moni muu energiamuoto. Vaikka maahan varastoitunut lämpö ei itsessään riitäkään kotiemme lämmittämiseen, saadaan lämpöpumpun avulla maaperästä moninkertaisesti sen omaan kulutukseen verrattava määrä energiaa.

Tulevaisuudessa maan uumeniin?

Tutkijoilla ja tekniikan kehittäjillä tähtäin on jo syvemmällä maaperässä, nimenomaan maaperän sulan massan sekä radioaktiivisten hajoamisprosessien tuottaman lämpöenergian hyötykäyttöön saamisessa. Arvioit syvällä maapallon uumenissa odottavista lämpömääristä vaihtelevat, mutta kunhan niiden hyödyntämiseen on turvallinen ja taloudellinen teknologia, on ihmiskunnan lämmöntarve katettu vuosisadoiksi.Takaisin maalämpöblogin etusivulle
  • moikka

    minun mielestäni tällä palstalla voisi olla enemmän tietoa, kosak en sitä muualta löydä niin nyt on pakko sovbeltaa pasta kun ko8luun tar teen kakkan .

  • Kiinnostaako maalämpö?

  • Maalämpöblogin kategoriat

  • Uusimmat kirjoitukset

  • Slummässiga borrhål

  • Asiakkaiden kokemukset

    Asiakkaiden kommentit