Euroopan suurin geoenergian toimittaja

020 759 7120
26
Mar

Kaukolämpö vs Maalämpö

Kirjoitettu 26 marraskuu, 2012. . Kategoria: Kalliolämpö, Maalämpö, Maalämpöuutiset

Eri lämmitysmuotojen hyvistä ja huonoista puolista käydään etenkin keskustelupalstoilla jatkuvasti kiivasta sanailua. Asian tiimoilta on myös teetetty tutkimuksia sekä julkaistu artikkeleita ja tv-reportaaseja. Pureudutaanpa tässä nyt hetkeksi aiheeseen kaukolämpö vs maalämpö.

 

Tällä hetkellähän tilanne on se, että kaukolämmitys on Suomessa todella yleinen kiinteistöjen lämmitysmuoto. Itse asiassa asuin- ja palvelurakennuksista miltei 50 % lämpiää kaukolämmöllä. Asukkaita kaukolämmitetyissä kodeissa on noin 2,5 miljoonaa. Työ- ja elinkeinoministeriön yhdessä Energiateollisuus ry:n kanssa teettämän tutkimuksen mukaan kaukolämpö tulee säilyttämään asemansa myös jatkossa. Tulevaisuusselvitys ulottuu kaukolämmön osalta aina vuoteen 2030, mutta suuri markkinaosuus ei suinkaan ole kiveen kirjoitettu. Erityisesti polttoaineiden nousevat hinnat, fossiilisiin polttoaineisiin kohdistuvat päästöoikeusmaksut ja korotetut energiaverot saattavat horjuttaa kaukolämmön asemaa. Maalämpö puolestaan kasvattaa tulevaisuudessa osuuttaan kohteissa, joissa on tällä hetkellä käytössä kaukolämpö. Lisäksi kilpailuun tuovat oman lisämausteensa alati kehittyvät hybridiratkaisut.

 

Pieni Hiilijalanjälki

Kaukolämpö ja maalämpö ovat yhä useammin vastakkain kun aletaan puhua eri lämmitysmuotojen kustannuksista sekä ekologisuudesta ja hiilijalanjäljestä. Aiheesta on tehty useita tutkimuksia ja laskelmia, ja onkin otettava huomioon, että tuloksiin vaikuttaa lopulta melkoinen määrä tekijöitä. Pitkällä aikavälillä maalämpö osoittautuu kuitenkin tutkimuksissa kaukolämpöä halvemmaksi. Toki hankintakustannukset ovat kaukolämpöön verrattuna korkeammat, mutta maalämpöjärjestelmän etuna on lähinnä sähkön hinnasta riippuvat alhaiset käyttökustannukset. Kaukolämpö pärjää kilpailussa hyvin etenkin taajamissa juuri alhaisempien investointikustannusten vuoksi. On myös muistettava, että kaukolämmön hinta riippuu asuinpaikkakunnasta ja vaihtelu saattaa olla huomattavaa eri puolilla Suomea. Lisäksi hintaerot näkyvät etenkin isoissa taloissa, sillä kun lämmitykseen kuluu enemmän energiaa, korostuu myös halvan energian merkitys.

 

Toisaalta päästöjä tarkasteltaessa tulokset eivät ole yhtä yksiselitteisiä, sillä maalämpöpumppu käyttää sähköä ja tämän sähkön tuotantotapa vaikuttaa siis myös maalämmön hiilijalanjälkeen. Mikäli vertailupohjana käytetään keskivertosähkön päästöjä Suomessa, päästään laskennassa maalämmön kannalta edulliseen lopputulokseen, sillä sen päästöt jäävät näin yhä alle puoleen kaukolämmön lukemista. Mahdollinen kivihiilivoimalla tuotettu lisäsähkö talviaikaan kasvattaa luonnollisesti myös maalämmön hiilijalanjälkeä. Lisäksi maalämpöpumpun mitoituksella on merkittävä vaikutus hiilijalanjälkeen. Mitä isompi mitoitusteho, sitä pienempi hiilijalanjälki.

 

Vastakkainasettelusta yhteistoimintaan

Viime vuosina maalämmön ovat löytäneet myös rakennusyhtiöt ja esimerkiksi YIT ja Skanska ovat rakentaneet joko kokonaan tai osittain maalämmöllä lämpiäviä kohteita. Lain mukaan kunnat voivat määritellä asemakaavassaan alueita, joissa uusien rakennusten on liityttävä kaukolämpöverkkoon, mutta tämä määräys ei kuitenkaan koske taloja, joissa käytetään uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa lämmitysjärjestelmää. Näin ollen kaukolämpöalueelle voi rakentaa myös maalämpötalon, joskin sen energiatehokkuuden on oltava riittävällä tasolla.

 

Tulevaisuudessa kaukolämpö ja maalämpö voivat vastakkainasettelun sijaan kenties toimia myös tietyissä puitteissa saman katon alla. Isoissa tuotantolaitoksissa kaukolämpö syntyy sähkön sivutuotteena ja tällöin sen hyödyntäminen on tietenkin suotavaa. Pienet kaukolämpölaitokset eivät välttämättä tuota lainkaan sähköä, joten näissä tapauksissa voitaisiin kokeilla maalämpöä kaukolämmön tuottamisessa.

Takaisin maalämpöblogin etusivulle
  • Kiinnostaako maalämpö?

  • Maalämpöblogin kategoriat

  • Uusimmat kirjoitukset

  • Slummässiga borrhål

  • Asiakkaiden kokemukset

    Asiakkaiden kommentit