Euroopan suurin geoenergian toimittaja

020 759 7120
18
Maa

Kestävä kehitys ja maalämpö

Kirjoitettu 18 maaliskuu, 2013. . Kategoria: Kalliolämpö, Maalämpö

Kestävä kehitys perustuu ympäristön, ihmisen ja talouden tasapainoon päätöksenteossa. Taustalla on pyrkimys säilyttää luonnon ekosysteemien elinvoimaisuus. Uusiutuvana energiana maalämpö on yksi tärkeä tekijä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisissa rakennusprojekteissa sekä energiaremonteissa. Yhtenä keinona tavoitteiden saavuttamiseksi voidaan hyödyntää käyttöveden ja asuntojen lämmityksessä mahdollisimman paljon uusiutuviin energialähteisiin perustuvia lämmitysratkaisuja.

 

Hieman pidemmällä kestävän kehityksen ideaa ja ilmastonmuutoksen hillitsemistä viedään hiilineutraali yhteiskunta-hankkeissa. Tavoitteena on kasvihuonekaasujen radikaali vähentäminen viranomaisten ohjeistuksien sekä ihmisten omien jokapäiväisten valintojen avulla. Keskeisessä asemassa on kuitenkin energian tuotanto. Usealla maalla, Suomi mukaan luettuna, on olemassa jo visio tai jonkinlainen hahmotelma hiilineutraalin yhteiskunnan toteutumisesta.

 

Kenties laajamittaisimmin kestävän kehityksen periaatteet toteutuvat ekokylissä, joita Suomestakin löytyy useita eri tyyppisiä. Koska vielä ei ole olemassa virallista määritelmää, kutsutaan ekokyliksi erilaisia ekologisia asuntoryhmiä tai asuinyhteisöjä. Näin ollen myös esimerkiksi kerrostaloalue voi muodostaa ekokylän. Vaikka ekokylät voivat poiketa ulkoisesti toisistaan melkoisesti, on niiden taustalla samat kestävän kehityksen periaatteita noudattavat ideologiat. Kierrätys ja jätteiden lajittelu sekä orgaanisen jätteen paikallinen kompostointi kuuluvat kiinteästi ekokylään. Etenkin uusia alueita rakennettaessa suunnitellaan rakennukset jo lähtökohtaisesti energiatehokkaiksi. Lisäksi mm. sähkölaitteiden valinnassa painotetaan pientä energiankulutusta. Osaan vanhojen rakennusten muodostamista ekokylistä on puolestaan asennettu maalämpö jälkikäteen pienentämään päästöjä ja sähkönkulutusta.

Nykyaikaiset ekokylät

Esimerkkejä kaupunkiympäristön ekokylistä löytyy Suomestakin jo valmistuneiden tai vasta suunnitteilla olevien alueiden myötä. Espooseen rakentuva Suurpellon asuinalue haluaa olla ekologisen rakentamisen ja vihreän yhteisöllisyyden suunnannäyttäjä. Taustalla on ajatus pyrkiä pois yksittäisten ekotalojen rakentamisesta kohti kokonaisuutta, jossa energiankulutus ja muut ympäristöominaisuudet seuraavat kestävän kehityksen periaatteita. Suurpellossa asuinrakennusten lisäksi mm. päiväkoti on energiatehokas ja uusiutuvia energialähteitä hyödyntävä. Alueelta löytyy myös matalaenergiataloja sekä kerrostaloja, joiden pääasiallinen lämmitysmuoto on maalämpö.

 

Vasta suunnitteluasteella puolestaan on Eko-Vermo, kestävän kehityksen asuinalue, jonka olisi tarkoitus nousta Espooseen Leppävaaran kupeeseen. Taustalta löytyy Tekesin hanke, jonka pyrkimyksenä oli selvittää maalämmön teknisiä ja taloudellisia edellytyksiä sekä sen hyödyntämisen mahdollisuuksia suuremmissa kiinteistöissä. Elinkaariedullinen ja vähäpäästöinen maalämpö onkin tulosten myötä yhtenä edellytyksenä alueen urakoitsijoille osana muuta energiatehokasta rakentamista.

Uusiutuva energia = tulevaisuus

Energiantuotanto sekä ennen kaikkea sen käyttö ja säästäminen ovat lähitulevaisuudessa yhä tärkeämmässä roolissa kestävän kehityksen yhteiskunnissa. Vaikka teknologian kehitys tarjoaakin valmiita ratkaisuja osaan ongelmista, on suurin haaste kuitenkin yksittäisten ihmisten ajatusmaailmaan ja päivittäiseen toimintaan vaikuttaminen. Ilmastonmuutoksen torjuminen ja hillitseminen vaatii energiatehokkuuden kasvattamista sekä fossiilisten polttoaineiden käytön korvaamista maalämmöllä ja muilla uusiutuvilla energiamuodoilla.

 

Takaisin maalämpöblogin etusivulle
  • Kiinnostaako maalämpö?

  • Maalämpöblogin kategoriat

  • Uusimmat kirjoitukset

  • Slummässiga borrhål

  • Asiakkaiden kokemukset

    Asiakkaiden kommentit