Euroopan suurin geoenergian toimittaja

020 759 7120
28
Tam

Maalämpö – Vertailu eri lämmitysmuotojen välillä on vaikeaa

Kirjoitettu 28 tammikuu, 2013. . Kategoria: Maalämpöuutiset

Lämmitysjärjestelmän valinta on iso päätös olipa sitten kyse uudisrakennuksesta tai energiaremontista, jossa vanha, tiensä päähän tullut lämmitysjärjestelmä päivitetään tämän päivän vaatimuksia vastaavaksi. Joka tapauksessa on hyvä ottaa huomioon, että uusi lämmitysjärjestelmä on mittava investointi, johon sitoudutaan vuosikausiksi. Vertailu eri lämmitysmuotojen välillä on kuitenkin haastava tehtävä, sillä huomioon on otettava pitkä lista eri tekijöitä, jotka vaikuttavat lopulliseen valintaan. Käydään seuraavaksi läpi mitä ainakin tulisi muistaa ottaa huomioon lämmitysmuotoja vertailtaessa ja valittaessa.

 

Vertailu alkaa usein kustannuksista

 

Yksi suurimmista ellei suurin vaikuttava tekijä lämmitysmuotoja vertailtaessa on kokonaiskustannukset, jotka kannattaa vertailun helpottamiseksi jakaa ainakin kahteen kategoriaan: investointikustannuksiin ja käyttökustannuksiin. Edellisiin voidaan lukea maalämpöjärjestelmän kohdalla laitteiston ja asennustöiden kustannukset ja esimerkiksi kaukolämmön kohdalla liittymismaksu kaukolämpöverkkoon. Käyttökustannuksia kerryttävät järjestelmän päivittäisen käytön lisäksi mm. huoltotyöt.

maalämpö vertailu

 

Raha ei kuitenkaan tässäkään asiassa ratkaise kaikkea, sillä sekä lämmitettävä rakennus että ympäröivät olosuhteet asettavat niin vaatimuksia kuin rajoituksiakin. Rakennuksen koko ja asukkaiden lukumäärä ovat merkittävä tekijöitä. Mitä isompi asunto on lämmitettävänä, sitä enemmän tarvitaan lämmitysenergiaa ja vastaavasti lämpimän käyttöveden lämmitystarve kasvaa asukkaiden lukumäärän mukaan. Toisaalta mm. eristyksellä voidaan vaikuttaa talon tiiveyteen ja tehdä siitä tällä tavoin energiatehokkaampi. Lämmitysenergian tarve vähenee energiatehokkuuden parantuessa. Ympäröivät olosuhteet käsittävät mm. saatavilla olevat lämpöverkot, viranomaisten määräykset ja maaperän koostumuksen. Soraharjulla sijaitseva tontti soveltuu huonosti maalämmölle.

 

Ympäristönäkökulmat vaikuttavat myös

 

Ekologisuus on nykyään myös yhä useammin läsnä lämmitysjärjestelmiä vertailtaessa. Käytännössä kyseessä ovat lämmitysprosessista syntyvät ympäristökuormitukset. Näissä vertailuissa maalämpö edustaa aina pienimpien hiilijalanjälkien synnyttämää joukkoa. Tiivistettynä voidaan todeta, että vertailussa painavat kustannukset, käytettävyys, soveltuvuus kohteeseen, huollon tarve sekä ympäristöystävällisyys. Näiden tekijöiden avulla eri lämmitysmuotojen hyviä ja huonoja puolia listaamalla saa omasta vertailuprosessista jo huomattavasti enemmän irti. Tavoitteena kun itse kullakin on löytää se juuri omiin tarpeisiin sopiva, luotettava lämmitysjärjestelmä, joka on investointina kannattava.

 

Mikä ihmeen COP–arvo?

 

Ja vielä yksi seikka koskien lämmitysmuodon valintaa, nimittäin itse lämmitysjärjestelmän energiatehokkuus. Maalämpöpumppujen osalta COP–arvo on yksi hyvä keino arvioida sen hyvyyttä tai taloudellisuutta. Ilmoitettu suorituskerroin (COP, Coefficient Of Performance) kertoo laitteen hyötysuhteen. Esimerkiksi COP–arvo 5 tarkoittaa, että yhdellä kilowattitunnilla sähköä saadaan tuotettua viisi kilowattituntia lämpöä. Eri lämmitysmuotojen vertailu helpottuu, kun muistaa, että mitä enemmän tarvitsee lämmintä käyttövettä ja mitä isompaa asuntoa lämmittää, sitä hyödyllisempi on suuren COP–arvon omaava lämmitysjärjestelmä.

 

 

Maalämpöjärjestelmän hyötysuhteeseen vaikuttaa luonnollisesti se, miten lämpimäksi asunto halutaan lämmittää. Lisäksi lattialämmityksen ja lämpimän käyttöveden kohdalla maalämmön COP–arvoissa on eroja. Lämpimän veden tuottaminen on yleensä tehottomampaa. Toki myös veden kulutus ja talon eristys vaikuttavat tässäkin tapauksessa. Teknologian kehittyessä jatkuvasti, voidaan maalämpöä suositella myös yhä pienempiin energiatehokkaasti rakennettuihin omakotitaloihin. Pienemmän alan lämmittäminen kasvattaa hyötysuhdetta ja täten lämmitysveden lämpötilaa voidaan alentaa.

 

Vaikuttavia tekijöitä on siis useita ja täten vertailu lämmitysmuotojen välillä on työlästä. Etenkin keskenään vertailukelpoisia tuloksia on hankala saada. Monissa esimerkkivertailuissa on kuitenkin todettu, että investointikustannuksiltaan kalleimpiin kuuluva maalämpö on käyttökustannuksiltaan edullisin valinta. Lisäksi maalämpö on uusiutuvaa energiaa, joten se vastaa myös ympäristöstä huolta kantavan vaatimuksiin.

 

Valittuasi lämmitysjärjestelmän, valitse asiantuntija toimittajaksi

 

Päättyipä vertailu sitten minkä lämmitysmuodon hyväksi tahansa, on loppukäyttäjän kannalta tärkeää, että tietyt asiat toteutuvat aina. Lämmitysjärjestelmän tulee olla oikein mitoitettu ja asennettu. Sujuvan ja mahdollisen tehokkaan käytön takaamiseksi myös järjestelmän säätöjen täytyy olla kohdallaan, mieluiten ammattilaisen tekemänä. Ja lopuksi, huollon on toimittava moitteetta, mahdollisten ongelmien ilmaantuessa ne hoidetaan asiantuntevasti ja nopeasti.

 

 

 

Takaisin maalämpöblogin etusivulle
 • punainenpilvi

  Mikähän mahtaisi olla maalämmitysjärjestelmän kannattavuus
  meikäläisen talossa? Lämmityssähkön kulutus on n. 6 000 kWh vuodessa. Jos maalämmitys säästäisi 4 000 kWh se olisi rahassa n. 400 €. Monenko vuoden päästä alkaisi tulla nettosäästöä? Mikä on laitteiston tekninen käyttöikä, entä paljonko arvioitu huolto- ja korjauskustannus esim. 20 vuodessa?

 • Kiinnostaako maalämpö?

 • Maalämpöblogin kategoriat

 • Uusimmat kirjoitukset

 • Slummässiga borrhål

 • Asiakkaiden kokemukset

  Asiakkaiden kommentit