Euroopan suurin geoenergian toimittaja

020 759 7120
19
Hel

Maalämpöä nyt ja tulevaisuudessa

Kirjoitettu 19 helmikuu, 2013. . Kategoria: GeoDrill, Maalämpö, Maalämpöuutiset

Maalämpöä on hyödynnetty Suomessa jo hyvinkin erilaisiin kohteisiin ja jatkossa käyttökohteiden kirjo tulee mitä luultavimmin laajenemaan entisestään. Näin vuoden vaihduttua on hyvä luoda pikainen silmäys menneeseen vuoteen maalämpöalan näkökulmasta sekä pohtia myös sitä, mihin suuntaan ala on menossa. Tähän vaikuttaa paljolti poliittiset päätökset, yksittäisten ihmisten tekemät valinnat sekä teknologinen kehitys.

 

Maalämpöpumppuja asennettiin viime vuonna edellisvuoteen verrattuna enemmän isoihin kohteisiin. Kappalemääräisesti maalämpöpumppujen myynti laski jonkin verran, mutta juuri suurten kiinteistöjen maalämpöjärjestelmien vuoksi ala jatkoi taloudellista kasvuaan. Samalla myös maalämmön tuottaman energian määrä kasvoi. Koska maalämpö on uusiutuvaa energiaa ja sitä voidaan pitää lähes päästöttömänä energiamuotona (riippuen lämpöpumpun tarvitseman sähkön tuotantotavasta) on se varmasti tapetilla mietittäessä keinoja ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi.

Energiapolitiikka tukee maalämpöä

Uusiutuvan energian hyödyntämisessä Suomi onkin yksi maailman huipuista, sillä niistä saadaan 25 % koko maan energian kulutuksesta. Sähköntuotannon kohdalla prosentti on vielä jopa hiukan suurempi. Yleisimmät meillä käytettävät uusiutuvat energiamuodot ovat vesi- ja tuulivoima, aurinkoenergia, maalämpö sekä puu ja puupohjaiset polttoaineet eli bioenergia.

maalämpöä geodrill

 

Vielä tällä hetkellä Suomessa pääosa uusiutuvasta energiasta saadaan nimenomaan puuperäisistä tuotteista, mutta tulevaisuutta silmällä pitäen tähtäin on muiden energiamuotojen osuuden kasvattamisessa. Suomen ilmasto- ja energiastrategiassa tavoitteet on asetettu vuodelle 2020 ja suuntalinjoja kaavaillaan tästäkin pitkälle eteenpäin. Luonnollisesti myös maalämpöä tullaan pitämään yhtenä merkittävänä osatekijänä tavoitteiden saavuttamisessa. Kasvihuonepäästöjen vähentäminen ja energiatehokkaaseen rakentamiseen panostaminen korostuvat entisestään lähitulevaisuudessa.


Kehitystyö jatkuu monella saralla

Yksi maalämmön hyvistä puolista on, että sen tuotanto ei riipu syöttötariffien kaltaisista ohjauskeinoista. Lisäksi maalämpöä voidaan tuottaa kaikkialla Suomessa. Teknologian kehittyessä ja tutkimustiedon lisääntyessä alan tulevaisuuden näkymiä voidaan pitää hyvinä. Meidän oloihimme tulee pyrkiä löytämään parhaat mahdolliset keinot hyötyä maalämmöstä.Ihanteellinen tilanne olisi koko maan kattavan maalämpökartan luominen. Tällaisen palvelu helpottaisi etenkin alueellisessa kaavoitustyössä ja kaivojen porausta suunniteltaessa sen tarjotessa paikallista tietoa kallio- ja maaperän koostumuksesta ja esimerkiksi pohjavesiolosuhteista. Geodrillin sivuilta löydät oman maalämpökarttamme, johon olemme keränneet tietoa eri maalämpöprojekteistamme.

 

Takaisin maalämpöblogin etusivulle
  • Kiinnostaako maalämpö?

  • Maalämpöblogin kategoriat

  • Uusimmat kirjoitukset

  • Slummässiga borrhål

  • Asiakkaiden kokemukset

    Asiakkaiden kommentit