Euroopan suurin geoenergian toimittaja

020 759 7120

Suuri energiakenttä usealla kokoomakaivolla

Vastaanota tarjous!

suuri energiakenttä

131001_GeoDrill_illustrations_nrot-1 Maaperään varastoituu jatkuvasti lämpöenergiaa, joka voidaan ottaa hyötykäyttöön.

 

131001_GeoDrill_illustrations_nrot-2   Yksittäisten maalämpökaivojen tuottama energia ohjataan 40 mm vaakaputkia pitkin kokoomakaivoihin.

 

131001_GeoDrill_illustrations_nrot-3   Maalämpökaivojen määrä ja syvyys on optimoitu juuri kyseiselle energiakentälle. TRT-mittauksen avulla on etukäteen selvitetty maaperän lämmönjohtavuus ko. kohteessa.

 

131001_GeoDrill_illustrations_nrot-4 Kokoomakaivoilta energia johdetaan 63-160 mm runkolinjaa pitkin kiinteistön tekniseen tilaan.

 

131001_GeoDrill_illustrations_nrot-5 Maalämpöpumput jakavat energian vesikiertoisen järjestelmän avulla kiinteistöön.

 

Energiakenttä suurille taloyhtiöille ja liikekiinteistöille

Isojen taloyhtiöiden, kunnallisten rakennusten, varastohallien ja liikekiinteistöjen energiantarve alkaa olla sitä luokkaa, että energiakentältäkin vaaditaan huomattavia tehoja. Energiakenttä suunnitellaan tällöin niin, että se sisältää useita kokoomakaivoja ja teknisestä tilasta löytyy tehokkaita rinnan kytkettyjä maalämpöpumppuja.

Ennen kuin energiakenttään porataan maalämpökaivoja, suoritetaan TRT-mittaus yhdestä testikaivosta eli tutkitaan kohteen maaperän lämmönjohtokyky. Tulosten pohjalta saadaan selville energiakentästä saatava laskennallinen energiamäärä ja täten tiedetään tarvittavien maalämpökaivojen syvyys sekä lukumäärä. Suuren energiakentän kohdalla huolellinen suunnittelu ja mittaus on ensisijaisen tärkeää. Näin vältytään poraamasta joko liian vähän tai liikaa kaivoja ja tuloksena on kustannustehokas ja kohteen tarpeiden mukaan mitoitettu energiakenttä.

Referenssejä