EUROPAS STÖRSTA LEVERANTÖR AV ENERGIBRUNNAR

020 759 7120
30
Jul

Bergvärme används i ny hybridlösning

Skrivet 30 juli, 2013. . Kategoria: Senaste nytt

Bergvärme är förnybar energi som allt oftare väljs till större fastigheters uppvärmningssystem. Specialtillämpade lösningar där bergvärme spelar en stor roll blir allt vanligare i företagsfastigheter, skolbyggnader och bostadsbolag. I stora projekt där en enda borrbrunn inte räcker till för helhetslösningen talas det om energifält där flera borrbrunnar kopplas ihop och dras in till fastighetens tekniska del där pumpcentralen är belägen.

Bergvärme kan integreras med olika uppvärmningssystem

Förutom ett bergvärme energifält vill flera storfastigheter komplettera systemet genom integration med en annan uppvärmningskälla, vare sig en relativt ny oljepanna, lokalproducerad vindkraftverk eller solenergi. Hybridlösningar är inte nödvändiga för att ett bergvärmesystem ska fungera utan problem i stora fastigheter, men används dels för att prova sig fram till energisnåla helheter och för att öka systemets energieffektivitet

Hybridlösning av förnybar energi i Östersundom

Zachrisbacken-huset, som innehåller svensk- och finskspråkiga lågstadiet, högstadiet och ett daghem i Östersundom har Scancool i samarbete med Rototec planerat en hybridlösning av förnybar energi till Helsingfors Energi. Anläggningen fungerar med bergvärme, solvärme och bio-olja. Skolanläggningen kommer att vara den energieffektivaste av sin sort när projektet blir färdigt år 2014. Solenergin används för att värma upp kollektorvätskan från värmebrunnarna för att göra systemet energieffektivare. På det sättet sparas kompressorernas arbetsbörda som annars skulle stå ensamma för uppvärmningen av kollektorvätskan som körs in i vattenburna värmeanläggningen.

 

Solenergin står för 5 % av det årliga uppvärmningsbehovet. Bergvärme däremot kommer att stå för 79 % för det årliga uppvärmningsbehovet och resten kommer att tas hand om med bio-olja i och med att skolbyggnaden har en relativt ny oljebrännare som kommer att användas till godo. Det har räknats att de årliga koldioxidutsläppen förminskar från 240 000 kilogram till 59 000 kilogram och istället för att beställa årligen 15 oljelastbilar till skolan, kommer det bara behövas fyra i framtiden. Rototec borrade 21 stycken 300 meter djupa energibrunnar på området. Allt som allt blev det alltså 6 300 meter brunnar. Rototec ansvarade för allt som hade med bergvärme att göra och projektet för bergvärmens andel ska vara färdig redan i september 2013. Förutom ett pilotprojekt för Helsingfors Energi och intressant projekt för alla delaktiga fick även lågstadie-eleverna vara med om energi-workshops i december 2012 tack vare det stora projektet. Där fick eleverna lära sig om olika energilösningar och hur de går att tillämpa i dagens värld. Mera om projektet kan läsas om här: http://www.oilon.com/scancool/news/Helsinki-Energy/SE/

Rototec är expert på energifält

Andra projekt under sommaren dit bergvärme energifält har blivit planerade och implementerade av Rototec är bl.a. ABC Imatra och Parikkala S-Market. Dessa uppdrag har även fått luftkonditionering ur samma system för att optimera energieffektiviteten till toppnivå.

 

Rototec har under det gångna året specialiserat sig på att planera och utföra stora energifält även på områden med relativt liten gårdsplan. Rototec kan i planeringen ta i beaktan nuvarande värmeanläggningar eller kompletterande anläggningar som integreras i helheten så att helheten fungerar optimalt i synergi. Det talas ofta om att värmebrunnar inte får vara närmare än 15 meter från varandra för att inte så kallat stjäla energi från varandra. Trots att det finns flera olika lösningar till ett energifält varav det vanligaste är modellen där flera brunnar ligger med 15 meter avstånd från varandra, finns det mot allmän tro en möjlighet för brunnar som ligger närmare varandra. Det går utmärkt att placera brunnarna närmare varandra bara brunnarna borras med vinkling från varandra. Med erfarenhet och kunskap om både planering och bergvärme borrning kan Rototec garantera en optimal funktionseffektivitet för alla sina lösningar.

Takaisin maalämpöblogin etusivulle
  • Kiinnostaako maalämpö?

  • Bergvärmebloggens kategorier

  • Senaste inlägg

  • Slummässiga borrhål

  • Asiakkaiden kokemukset

    Asiakkaiden kommentit