EUROPAS STÖRSTA LEVERANTÖR AV ENERGIBRUNNAR

020 759 7120

Kundservice, Kunskap och Kapacitet.

Bergvärmeborrning till stora fastigheter

Borrning av energibrunnar för bergvärme och -kyla till företag, fastighetsbolag och kommuner

Rototec utför planering, borrning och installation av energibrunnar för bergvärme och -kyla i hela Finland. Vår fokusering ligger på ett samarbete med lokala värmepumpsinstallatörer, byggföretag och VVS-planerare. Vi levererar även borrlösningar för statliga och kommunala instanser. Under vårt första år levererade vi energibrunnar för bergvärme till 250 hushåll runtom i Finland. Vi har också erfarenhet från flera stora bergvärmeprojekt till radhus, höghus och kontorsfastigheter. Bergvärme för fastigheter och företag i Sverige, kontakta Rototec Sverige. För bergvärme i Norge, kontakta Rototec Norge.

Bergvärme och -kyla till stora fastigheter

  1. Bergvärme är ekologiskt och ekonomiskt lönsamt. De företag, fastighetsbolag och kommuner som väljer bergvärme ökar således för varje år.
  2. Energibrunnen ger förnybar energi och du sparar pengar. Köp 1 del energi och du får 3-4 delar på köpet.
  3. Bergvärme ger gratis kylning på köpet. Värmepumpen som används för uppvärmning ger också kyla och luftkonditionering på köpet.

Bergvärme ger större frihet och lägre kostnader än fjärrvärme

Förutom att bergvärme ger lägre uppvärmningskostnader än fjärrvärme ger det också större frihet. Med bergvärme är du inte bunden till någon enskild leverantör.

Fossila bränslen ger både miljöproblem och ekonomiska bakslag

Många väljer bort fossila bränslen pga ekonomin. Det är så många faktorer som kan påverka priset på fossila bränslen. Med bergvärme kan bostads- och fastighetsbolag spara upp till 60-70 % på uppvärmningskostnaderna. Detta ger en balans i ekonomin.

En satsning på förnybar energi stärker bostadbolagets attraktion

Valet av bergvärme och -kyla till fastigheten eller bostadsbolaget stärker dess varumärke och attraktion.

Vad erbjuder Rototec?

Energibrunnar till ett konkurrenskraftigt meterpris

Vår moderna maskinpark och våra långt utvecklade processer gör att vi kan borra effektivt och hålla ett bra meterpris. Rototec är ett tryggt val. När du väljer Rototec minimeras risken för att du betalar för mycket för borrningen.

Leveranssäkerhet

  1. Rototec har utvecklat ett ERP-system som är skräddarsytt för kundernas behov och har gjort oss till en av de mest leveranssäkra borrningsföretagen på marknaden.
  2. Vi har en stor maskinkapacitet. Våra moderna och effektiva maskiner gör att vi kan lova de bästa tidtabellerna och utföra både stora och små projekt.

Rototec Bostadsbolag

Bergvärme passar till alla typer av fastigheter

  1. Bostadsbolag
  2. Industrifastigheter och hallar
  3. Skolor och andra kommunala byggnader

När våra kunder är nöjda är vi nöjda.


VVS-företag

När du väljer Rototec kan du vara säker på att energibrunnen blir borrad och installerad inom utsatt tid.

Stora fastigheter

Bergvärme och -kyla till stora fastigheter ökar för varje år. Utnyttja den gratis värme som finns i berget på din tomt.

Byggföretag

Vår satsning på en modern maskinpark och en kunnig personal gör att vi kan hålla utmanande tidtabeller.

Kommuner

Rototec borrar till ett konkurrenskraftigt pris och erbjuder en lösning som faller kommuner i smaken.