EUROPAS STÖRSTA LEVERANTÖR AV ENERGIBRUNNAR

020 759 7120


Hög leveranssäkerhet och ett konkurrens- kraftigt pris

Bergvärmeborrning till stora fastigheter

Vi har i samarbete med vvs-företag utfört bergvärmeprojekt för:

  1. Bostadsbolag
  2. Kontorsfastigheter
  3. Hallar och industrifastigheter

Hög leveranssäkerhet och stor kapacitet

Med vår moderna maskinpark och kunniga personal utför vi större bergvärmeprojekt snabbt och effektivt. Till våra principer hör att försöka hålla arbetsplatsen så snygg som går under borrningen. För att hålla det snyggt har vi möjlighet att samla upp borrkaxet i en kontainer. Endast under år 2011 har vi fördubblat vår maskinkapacitet vilket gör att vi kan hålla det vi lovar våra kunder, en hög leveranssäkerhet.

Energilager till stora fastigheter

För stora fastigheter krävs det flera energibrunnar som kopplas ihop med varandra så att det blir till ett energilager. Dessa energilager används under vintern för uppvärmning och under sommaren för kylning av stora fastigheter. Under vintern pumpas värme ur berggrunden, vilket leder till att berget kyls ner en aning. Denna frikyla kan sedan användas till att kyla ner byggnaden under varma sommardagar.

Kyla från energibrunnen ger skönt inomhusklimat

För mycket värme inomhus kan förstöra både arbetsdagen på kontoret och natten i lägenheten. Varma nätter gör att man sover dåligt. Med bergvärme på vintern och kyla på sommaren, sparar man pengar och miljö, samt får ett mer behagligt boende på köpet.

Var placeras borrhålen

Antalet borrhål som krävs för din fastighet beror förstås på hur stor fastighet och hur stort energibehov du har. Det finns anläggningar i Sverige och Finland med fler än hundra borrhål. Borrhålen anläggs oftast på ytor som är tänkta som parkeringsplatser eller garage.

Hur mycket kan man spara med ett energilager?

Energibesparingen är normalt mellan 75 och 80 % och energifaktorn ligger mellan 4 och 6. Detta innebär att en enhet energi ger 4–6 enheter.

Varför välja Rototec och bergvärme?

  1. Bergvärme är en livstidsinvestering, eftersom energibrunnens livslängd är minst 100 år.
  2. Rototec erbjuder hög leveranssäkerhet och ett konkurrenskraftigt pris.
  3. Större fastighet = större vinning. Ju större byggnad du värmer upp desto mer sparar du på uppvärmningskostnaderna.
  4. Du sparar upp till 65-75 % och behöver inte bekymra dig över instabila energipriser.

Rototec installerade 7 st energibrunnar på 52 timmar

Rototec borrade 7 st energibrunnar till Stén-Kimet-koncernens nya kontorsbyggnad på 1500 kvadratmeter i Nurmijärvi. Borrhålens djup är 200 meter och totalt borrades 1400 meter. Projektet färdigställdes på 52 timmar. Borrningen utfördes utan avbrott eftersom man kunde även borra nattetid pga att det inte fanns några närbelägna bostadshus.

Borrhålens placering

Energibrunnarna borrades på parkeringsplatsen varifrån vi senare grävde ner isolerade markkollektorslangar till en fördelningbrunn. Från fördelningsbrunnen installerades 63 mm tjocka rör till insidan av byggnaden, vartefter vvs-entreprenören tog över och slutförde jobbet.

Varför valdes bergvärme?

Stén-Kimet ville förutom att spara på uppvärmningskostnaderna ha ett miljövänligt alternativ. Därför ansågs satsningen på förnybar energi som naturlig. Läs mer om projektet: Bergvärme till industri- och kontorsbyggnad >>

Rototec – ett tryggt val