EUROPAS STÖRSTA LEVERANTÖR AV ENERGIBRUNNAR

020 759 7120


Bergvärme är utnyttjande av den gratis energi som finns i berget på din tomt

geodrill_banneri_maalampo2

Rototec borrar över 6000 geoenergibrunnar årligen

Rototec har snabbt växt till en av de största bergvärmeborrarna i vårt land. Vi har redan utfört mer än 1500 projekt för borrning av bergvärme runotm i hela Finland. Bergvärme i Sverige ansvarar Rototec Sverige för och bergvärme i Norge gör Rototec Norge. Geodrill är en del av Rototec.

Vad är bergvärme?

Bergvärme är utnyttjande av den energi som finns i berggrunden. Energin kommer från både solen och underifrån som geotermisk värme. I Finland värmer solen upp till ett 10 meters djup och på 200 meters djup kommer man upp till t.o.m. 10 graders värme. I Finland och Sverige klassas bergvärme som en förnybar energikälla. Nere i berget är temperaturen alltid 4–10 grader, energin upptas med en kollektorslang som installeras i hålet och pumpas upp ur hålet med en värmepump. I Sverige producerar värmepumpar 15 gånger mer energi än t.ex. vindkraftverk. En värmepump tar 1 och ger 3 delar energi och många hushåll som byter från oljeuppvärmning räknar med att spara upp till 2000 €/år.
Rototec bergvärme

Hur länge tar det att borra ett 200 meters hål för bergvärme?

Oftast räcker det inte mer än en dag att utföra borrningen och installationen av en energibrunn. Läs mera om brunn borrning i Norge.

Dimensionering för bergvärme

Vid dimensionering bör man kunna uppskatta hushållets energiförbrukning för uppvärmning av bostadsytor samt bruksvattnet. Du får hjälp med dimensionering och val av värmepump av värmpumpstillverkaren eller försäljaren. De flesta värmepumpstillverkare har verktyg på sina webbsidor där du kan räkna ut ditt energibehov.

Vad kostar ett bergvärmesystem till ett egnahemshus?

Kostnaden för ett bergvärmesystem ligger mellan 12 000 och 20 000 euro beroende på pumpens storlek, borrhålets djup och vad du har för system från förut.
Rototec bergvärmesystem till ett egnahemshus

Vad kostar det att byta från oljeuppvärmning till bergvärme?

I ett normalstort egnahemshus som tidigare uppvärmts med oljepanna kan du få ett nytt bergvärmesystem med nyckel i hand för ca 15 000 euro.

Hur länge räcker det att installera bergvärme?

Installationen av ett bergvärmesystem behöver inte ta mer än ett par dagar. En dag för borrningen och en dag för installation av värmepumpen.
Rototec Putket

Vad menas med ett energilager?

Ett energilager är ett stort bergvärmesystem med många borrhål borrade täät in på varandra. Borrhålen kan variera från 100 meter till 300 meters djup och det kan finnas 100-tals borrhåll. I borrhålen installeras ett slutet system med kollektorslangar som är fyllda med köldbärarvätska. Ett energilager fungerar så att värme lagras i energibrunnarna under sommaren samt att de värms upp då man pumpar kyla ur berget sommartid. Detta leder till att energibrunnarna är lagrade med värme som kan användas vintertid då man tar bergvärme ur lagret. På vintern pumpar fungerar det omvänt så att man pumpar värme ur berget så att det kyls ner lite och man får ännu effektivare kylning på sommaren. Det kanske kändaste energilagret i världen är det som värmer och kyler Arlanda flygplats utanför Stockholm. I Finland är finns det största i sjundeå vid SOK:s logistikcenter.

Välj bergvärme och spara 75 % på uppvärmningskostnaderna

Värmepumparna blir för varje år effektivare och flera tillverkare lovar att du kan spara upp till 80 % på uppvärmningen när du väljer bergvärme.

Många finländare väljer bergsvärme.

I Sverige har det de senaste åren borrats mer än 50 000 borrhål för bergsvärme och i Finland ökar de borrade hålen för varje år, t.ex. år 2008 borrades ca 5 000 hål. År 2011 kommer finska staten att dela ut ett energistöd till 15 000 hushåll som byter till bergvärme. Finland håller alltså på att bli en riktig bergvärmenation. I Finland finns det ca 50 000 bergvärmesystem.
Rototec bergvärmeanvändare i Finland

Vad är geoenergi?

Geoenergi eller jordvärme är ett samlingsnamn för bergvärme, ytjordsystem, sjösystem och kyla.

Bergvärme är det bästa alternativet för de flesta

Bergvärmesystem, ytjordsystem och sjösystem fungerar alla på samma sätt men de ställer skilda krav. För bergvärme behövs endast ett litet borrhål i marken och enda kravet är att din tomt inte är placerad ovanpå metron eller någon annan typ av tunnel. Borrhålet som borras för bergvärme är oftast 150–200 meter djupt för ett normalt stort egnahemshus. Bergvärme har länge varit populär till egnahemshus men börjar nu också bli allt vanligare till större fastigheter.

Tre typer av jordvärmesystem

Vid jordvärme eller ytjordystem grävs en kollektorslang ner i marken under tjälnivån (1,5 till 2 meter). Våt mark är bäst för ytjordsystem så till det passar åkermark bäst. Sjösystem innebär att man installera kollektorslangen på sjöbottnen. Bergvärme är det överlägset vanligaste alternativet, eftersom man inte vill gräva upp sin tomt och för att kriterierna för installation av ytjordsystem och sjösystem inte är lätta att uppfylla är. De flesta har en tomt där man kan borra en energibrunn och dessutom lämnar det inga stora spår efter borrningen. Mera information om jordvärme på Rototecs sidor.

Kan värmen i berget ta slut på samma sätt som olja?

Ett bergvärmepumpsystem kopplat till ett borrhål sänker naturligtvis temperaturen i borrhålet. Men sänkningen kompenseras av att energi flödar in från bergmassan. Man räknar med att temperaturen stabiliseras efter ca 5 år och blir några få grader lägre än före borrningen. Det viktiga är dock att din värmepumpanläggning inte tar mer värme än det som tillförs borrhålet. Är anläggningen rätt dimensionerad, kommer borrhålet att kunna leverera värme för all framtid. Det är alltså viktigt att dimensioneringen av anläggningen görs korrekt så att man får fram rätt borrhålsdjup.

Måste man dimensionera större om man bor längre norrut?

Vanligen räknar man med att energiuttaget beroende på geologi och temperatur, varierar mellan 10–30 W/m (per meter borrhål) vid kontinuerlig drift. Ju längre norrut du bor desto lägre är den genomsnittliga temperaturen i berget, vilket måste kompenseras med ett djupare borrhål.
Rototec bergvärme norra Finland