EUROPAS STÖRSTA LEVERANTÖR AV ENERGIBRUNNAR

020 759 7120


En modern Bergvärmepump tar 1 del energi och ger 3-4 delar gratis

Rototec Bervärme

Bergvärmepumpen – så fungerar den

Fråga offert!

Bergvärmepumpen – så fungerar den

Kollektorslangen som är kopplad till bergvärmepumpen samlar upp energin som är lagrad i berget. Denna energi koncentreras i bergvärmepumpen så att den kan värma upp radiatorerna som värmer upp huset och bruksvattnet.

Bergvärmepumpens funktion

Vätskan i kollektorslangen cirkulerar och värms upp av den lagrade värmen i berget. När vätskan transporterats till bergvärmepumpen möter den ett annat slutet system vilket innehåller ett köldmedium som blir till gas vid mycket låg temperatur. En kompressor höjer temperaturen på gasen avsevärt under ett högt tryck, och via en kondensor överförs värmen till husets värmesystem, varefter köldmediet återgår till flytande form.