EUROPAS STÖRSTA LEVERANTÖR AV ENERGIBRUNNAR

020 759 7120


Läs vilka förberedelser som behöver göras före borrningen

geodrill_banneri_porausprosessi_ennen

Borrhålets placering Rototec borrkaxcontainer

Dimensionering och val av bergvärmepump

Vid dimensionering av borrhål och val av bergvärmepump får du hjälp av värmepumpsförsäljaren. Kom ihåg att ta framtida behov i beaktande vid beräkning av energibehovet. Det lönar sig att dimensionera ett tillräckligt djupt borrhål eftersom det blir dyrt att göra om. Läs mera om bergvärme borrning i Sverige på Rototecs sida och brønnboring i Norge.

Förberedelser före borrning av energibrunn

  1. Vid beställning kontaktar vi dig för att få mer information om projektet och planera en exaktare tidpunkt för borrningen.
  2. Från och med 1.5.2011 behövs åtgärdstillstånd av kommunen för bergvärme. Kom ihåg att ansöka om åtgärdstillstånd för energibrunn.
  3. Borrhålet borde placeras nära det tekniska utrymmet, men minst 5 meter från byggnaden. Avståndet till en annan energibrunn bör vara minst 15 meter.
  4. Meddela grannarna när borrningen kommer att utföras.
  5. I tätorter rekommenderar vi att du samlar borravfallet i en container. Denna tilläggstjänst får du genom oss, ifall du meddelar i förväg.
  6. Kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme att ta sig fram med vår smidiga borrigg. Se ut en rutt i förväg och avlägsna hinder som kan vara i vägen för att vi skall komma fram till borrplatsen.
  7. Det bör finnas tillgång till ström (220 volt) och vatten på platsen.