EUROPAS STÖRSTA LEVERANTÖR AV ENERGIBRUNNAR

020 759 7120

Bergvärme Åbo, Sommarvägen

Åbo Bergvärme

Information om borrhålet

Adress:
Hemmolankuja, Åbo

Byggnadstyp:
egnahemshus

Arbetstyp:
sanering

Byggnadens storlek:
0.0m2

Antalet personer i hushållet:
0

Borrdjup:
1x167m, 1x165m

Djup till berget:
1x7m, 1x5m

Bergstyp:
sedimenttikallio

Kundreferens Information om borrhålet