EUROPAS STÖRSTA LEVERANTÖR AV ENERGIBRUNNAR

020 759 7120

Bergvärme Esbo, Lantvärnsgränden

Esbo Bergvärme

Information om borrhålet

Adress:
Nostoväenkuja, Esbo

Byggnadstyp:
annat

Arbetstyp:
nybygge

Byggnadens storlek:
0.0m2

Antalet personer i hushållet:
0

Borrdjup:
6x120m

Djup till berget:
2x2m, 1x1.50m, 2x3.50m, 1x3.40m

Kundreferens Information om borrhålet