EUROPAS STÖRSTA LEVERANTÖR AV ENERGIBRUNNAR

020 759 7120

Bergvärme Ii, Lampikuja

Ii Bergvärme

Information om borrhålet

Adress:
Lampikuja, Ii

Byggnadstyp:
radhus

Arbetstyp:
sanering

Byggnadens storlek:
0.0m2

Antalet personer i hushållet:
0

Borrdjup:
1x100m, 1x265m

Djup till berget:
1x21m, 1x20m

Bergstyp:
sedimenttikallio

Kundreferens Information om borrhålet