EUROPAS STÖRSTA LEVERANTÖR AV ENERGIBRUNNAR

020 759 7120

Bergvärme Jyväskylä landskommun, Ruokkeentie

Jyväskylä landskommun Bergvärme

Information om borrhålet

Adress:
Haukanpesäntie, Jyväskylä landskommun

Byggnadstyp:
annat

Arbetstyp:
nybygge

Byggnadens storlek:
0.0m2

Antalet personer i hushållet:
0

Borrdjup:
1x87m, 1x92m

Djup till berget:
1x3m, 1x2.70m

Kundreferens Information om borrhålet