EUROPAS STÖRSTA LEVERANTÖR AV ENERGIBRUNNAR

020 759 7120

Bergvärme Karstula, Keskustie

Karstula Bergvärme

Information om borrhålet

Adress:
Viiantitie, Karstula

Byggnadstyp:
annat

Arbetstyp:
sanering

Byggnadens storlek:
0.0m2

Antalet personer i hushållet:
0

Borrdjup:
170m

Djup till berget:
2m

Kundreferens Information om borrhålet