EUROPAS STÖRSTA LEVERANTÖR AV ENERGIBRUNNAR

020 759 7120

Bergvärme Reso, Tiklikuja

Reso Bergvärme

Information om borrhålet

Adress:
Herukkakatu, Reso

Byggnadstyp:
egnahemshus

Arbetstyp:
sanering

Byggnadens storlek:
0.0m2

Antalet personer i hushållet:
0

Borrdjup:
114m

Djup till berget:
1m

Kundreferens Information om borrhålet