EUROPAS STÖRSTA LEVERANTÖR AV ENERGIBRUNNAR

020 759 7120

Bergvärme Siikalatva, Uutelantie

Siikalatva Bergvärme

Information om borrhålet

Adress:
Mannilantie, Siikalatva

Byggnadstyp:
egnahemshus

Arbetstyp:
nybygge

Byggnadens storlek:
140.0m2

Antalet personer i hushållet:
5

Borrdjup:
180m

Djup till berget:
7m

Kundreferens Information om borrhålet