EUROPAS STÖRSTA LEVERANTÖR AV ENERGIBRUNNAR

020 759 7120

Bergvärme Sodankylä, Kittiläntie

Sodankylä Bergvärme

Information om borrhålet

Adress:
Kuunkehrä,, Sodankylä

Byggnadstyp:
annat

Arbetstyp:
nybygge

Byggnadens storlek:
0.0m2

Antalet personer i hushållet:
0

Borrdjup:
120m

Djup till berget:
42m

Bergstyp:
sedimenttikallio

Kundreferens Information om borrhålet