EUROPAS STÖRSTA LEVERANTÖR AV ENERGIBRUNNAR

020 759 7120

Bergvärme Tammerfors, Patamäenkatu

Tammerfors Bergvärme

Information om borrhålet

Adress:
patamäenkatu, Tammerfors

Byggnadstyp:
annat

Arbetstyp:
nybygge

Byggnadens storlek:
0.0m2

Antalet personer i hushållet:
0

Borrdjup:
16x250m, 3x220m, 1x46m, 1x36m, 1x163m, 1x160m, 1x190m

Djup till berget:
14x21m, 1x18m, 5x24m, 1x27m, 1x30m, 2x15m

Bergstyp:
sedimenttikallio

Kundreferens Information om borrhålet