EUROPAS STÖRSTA LEVERANTÖR AV ENERGIBRUNNAR

020 759 7120

Bergvärme Tavastkyro, Sasintie

Tavastkyro Bergvärme

Information om borrhålet

Adress:
Loikarintie, Tavastkyro

Byggnadstyp:
annat

Arbetstyp:
nybygge

Byggnadens storlek:
0.0m2

Antalet personer i hushållet:
0

Borrdjup:
128m

Djup till berget:
8m

Kundreferens Information om borrhålet