EUROPAS STÖRSTA LEVERANTÖR AV ENERGIBRUNNAR

020 759 7120

Vattenbrunn Esbo, Nektarbacken

Esbo Bergvärme

Information om borrhålet

Adress:
Mesimäki, Esbo

Byggnadstyp:
egnahemshus

Arbetstyp:
sanering

Byggnadens storlek:
0.0m2

Antalet personer i hushållet:
0

Borrdjup:
40m

Djup till berget:
7m

Bergstyp:
Urberg

Kundreferens Information om borrhålet