EUROPAS STÖRSTA LEVERANTÖR AV ENERGIBRUNNAR

020 759 7120

Geodrill gav ett proffsigt intryck och skötte jobbet på en dag.

geodrill_banner_privatkunder_familjen_ostman

Familjen Östman böt ut olje- mot bergvärme

Fråga offert!

Familjen Östman i Kållby valde bergvärme

Bergvärme bekväm och energisnål lösning

Vårt hus är byggt år 1963 med en tillbyggnad från år 1995. De senaste 10 åren har vi renoverat huset i flere etapper. Bytt fönster, tilläggsisolerat övre bjälklaget samt förnyat ytor etc. Efter att renoveringen slutförts våren 2010 kändes det som om nu får det räcka. Men ännu var det inte riktigt färdigt. Vi värmde huset med olja. Värmeanordningen var relativt ny. Den befintliga oljepannan hade installerats år 1991 och oljebrännaren förnyades år 2007. Oljepriserna steg kraftigt hösten 2010. Geodrill familjen Östman sparar

Behöver inte bekymra oss över oljepriset

Bergsvärmesystemet har nu varit i bruk nästan 7 månader och vi är mycket nöjda. Elförbrukningskalkylerna håller, systemet har fungerat bekymmersfritt och vi är nu oberoende av vad som händer på oljemarknaden.

Familjen Östman bytte olja mot bergvärme

Den årliga oljeförbrukningen var ca 3200 liter ≈ 3000 €/år

Husets totala bostadsyta är ca 180 kvm och de uppvärmda utrymmena inkl. garage och förråd utgör ca 205 kvm. Den årliga oljeförbrukningen hade under de senaste åren varit ca 3200 liter. De årliga värmekostnaderna har alltså legat kring 3000 euro. Jag började undersöka bergsvärme som ett alternativ och kom ganska snabbt fram till att ju fortare vi fattar beslut, dess förr är investeringen betald.

Bergvärme ger en inbesparing på ≈ 2125 €, betald inom 7 år

I mina kalkyler utgick jag från att bergsvämepumpen i vårt hus skulle förbruka ca 7000 kwh el / år då vi även tar kyla under sommaren. Med befintliga elpriser utgör det ca 875 euro/år. Kalkylen byggde på att medelförbrukningen i nyare hus av samma storlek ligger kring 5500-6000 kwh/år. Jag beräknade att investeringen skulle återbetala sig inom 7 år och på basen av dessa kalkyler fattades köpbeslutet.

Geodrill gav ett proffsigt intryck och skötte jobbet på en dag

Vi valde företaget Geodrill Ab från Jakobstad som leverantör eftersom de kunde offerera hela systemet nyckelfärdigt genom en samarbetspartner som verkade pålitlig. Bergvärmesystemet installerades den 3 januari 2011. Borrningsarbetet inleddes på morgonen kl 09.00 och ca 10 h senare var borrhålet inklusive rörsystemet klart, ända ned till 200 m djup. Följande dag installerades Nibe pumpen och redan på kvällen var systemet i bruk. Installationen fungerade smidigt. Inga stora spår efter installationen märktes. Några kvadratmeter av gräsmattan skulle återställas under våren och markmassorna efter borrningen leddes bort från gräsplanen en bit in i skogsdungen. Både borrningsteamet och pumpinstallatörerna gav ett mycket proffsigt intryck.

Nu får vi även kyla under varma sommardagar

Sommaren 2011 har vi ytterligare kompletterat systemet med 2 st luftkonditioneringsaggregat. Detta är en annan fördel med bergsvärme. Luftkonditioneringen fungerar effektivt och dess energiåtgång utgör endast en bråkdel, i jämförelse med konventionella luftvärmepumpar.