EUROPAS STÖRSTA LEVERANTÖR AV ENERGIBRUNNAR

020 759 7120

En vecka efter borrningen syns inte ett spår.

geodrill_banneri_referenssit_snellman

Familjen Snellman böt ut direkt el mot bergvärme

Fråga offert!

Varför böt ni ut direkt el- mot bergvärme?

Då vi byggde vårt hus för åtta år sedan installerade vi en frånluftsvärmepump/växlare med vattenburen golvvärme. I byggskedet kändes bergvärme som ett dyrt och lite osäkert alternativ. De flesta som byggde då valde elvärme. Efter tillbyggnaden av vinden för fyra år sedan gjorde de allt större elräkningarna att vi började överväga alternativa uppvärmningssätt.

Vänners goda erfarenheter avgjorde valet

Bergvärmens ökade popularitet och vänners goda erfarenhet av bergvärme samt tidningsartiklar om byte av värmesystem övertygade oss om att bergvärme var det bästa alternativet för oss. Statens energiunderstöd och möjlighet till hushållsavdrag var också bidragande faktorer till att valet föll på bergvärme.

Varför valde ni Geodrill?

Vi valde Geodrill för att de gav möjlighet till en helhetsoffert, där allt material och installation av värmepump ingick. Förtagets goda referenser och moderna maskinpark bidrog också till valet.

Hur tycker ni att borrningen och servicen fungerade?

Borrningen gick väldigt bra. Borrningen tog en dag i anspråk. Vi är mycket nöjda med servicen. Borrningen innebar inget extra arbete för oss. Vi hade räknat med att borriggen lämnar stora spår efter sig i gräsmattan, men en vecka efter borrningen syns inte ett spår.

Hur mycket sparar ni per år?

Vi räknar med att spara in 1000-1200 €/år i uppvärmningskostnader. Med energiunderstöd och hushållsavdrag inräknade kommer investeringen att återbetalas på under tio år.

Genomgång av borrningsprocess   Geodrill jordborrning   Familjen Snellman