Euroopan suurin geoenergian toimittaja

020 759 7120

Tehokkaat energiakentät

Vastaanota tarjous!

131001_Geodrill_illustrations_energiakentta2

131001_GeoDrill_illustrations_nrot-1 Maaperään varastoituu jatkuvasti lämpöenergiaa, joka voidaan ottaa       hyötykäyttöön.

 

131001_GeoDrill_illustrations_nrot-2   Kokoomakaivon tarkoituksena on yhdistää yksittäisten maalämpökaivojen keräämä energia.

 

131001_GeoDrill_illustrations_nrot-3   Kokoomakaivolta viedään keruuputket tekniseen tilaan, jossa ne yhdistetään maalämpöpumppuun.

 

131001_GeoDrill_illustrations_nrot-4  Kahteen “ojaan” on sijoitettu maalämpökaivoja 15 metrin välein. Myös ojien väli on 15 metriä.

 

131001_GeoDrill_illustrations_nrot-5 Ahtaan tontin vuoksi vierekkäisissä ojissa sijaisevien kaivot ovat vain metrin etäisyydellä toisistaan. Tämän vuoksi kaivot on porattu 10 astetta viistoon, jolloin ne eivät vaikuta toistensa toimintaan.

 

131001_GeoDrill_illustrations_nrot-6Mikäli tontilla on tilaa, voidaan kaivoja sijoittaa tarvittaessa esim. parkkipaikkojen alle.

 

131001_GeoDrill_illustrations_nrot-7 Viiston porattavat maalämpökaivot ovat ratkaisu energiakenttien toteuttamiseksi ahtailla tonteilla.

 

Tehokkaat energiakentät taloyhtiöille ja pienteollisuuteen

Energiakenttien tehontarpeen kasvaessa on vastaavasti myös maalämpökaivojen lukumäärää kasvatettava. Kaivot pyritään sijoittamaan symmetriseen muodostelmaan ns. ojiin kokoomakaivon läheisyyteen. Mikäli tontilla ei ole riittävästi tilaa sijoittaa kaivoja vaaditun 15 metrin minimietäisyydelle toisistaan, voidaan vastakkaiset kaivot porata myös viistosti poispäin toisistaan. Tällainen energiakenttä soveltuu pienten ja keskisuurten rivi- ja kerrostaloyhtiöiden lisäksi myös pienille teollisuusrakennuksille, varastoille, kunnallisille rakennuksille yms. Ahtaiden tonttien asettamia rajoituksia voidaan kiertää energiakentällä, jossa muutoin liian lähekkäin sijoittuvia maalämpökaivoja porataan viistoon maan alle.

Referenssejä