Euroopan suurin geoenergian toimittaja

020 759 7120

TRT-mittaus takaa kustannus-tehokkaat energiakentät.

Banneri TRT

TRT-mittaus

Vastaanota tarjous!

TRT-mittauksen eli termisen vastetestin avulla selvitetään maaperän lämmönjohtavuus energiakentän suunnittelua varten. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Rototec poraa yhden testikaivon, josta mitataan peruskallion lämmönjohtokyky ja keskilämpötila sekä energiakaivossa esiintyvä vastus. Saatujen tulosten avulla voidaan määritellä miten monta ja miten syviä kaivoja energiakenttä vaatii optimaalisen energiamäärän saavuttamiseksi.trt mittaus terminen vastetesti

Eri kivilajit johtavat lämpöä eri tavalla ja Suomen kallioperässä vaihtelut voivat olla paikkakunnittain hyvinkin merkittäviä. Tästä syystä energiakaivosta saatavan energian määrää ei voida tietää tarkalleen ennen lämmönjohtavuuden testausta.

 

Rototec suosittelee suurien kiinteistöjen maalämpöjärjestelmiin aina TRT-mittausta. Maaperän ominaisuuksien perusteella suunniteltu energiakenttä on kustannustehokkain tapa asentaa maalämpö isoihin kohteisiin. Mittauksen pohjalta optimoitu energiakenttä sisältää oikean määrän oikean syvyisiä kaivoja. Yli- ja alimitoituksen välttäminen on suora kustannussäästö.