Euroopan suurin geoenergian toimittaja

020 759 7120
13
Hei

Vesiporakaivosta käyttövesi mökille

Kirjoitettu 13 heinäkuu, 2012. . Kategoria: Energiakaivo, Maalämpö, Maalämpöuutiset, Porakaivo

Porakaivoa on mahdollista käyttää myös vesikaivona, jolloin käyttöveden voi nostaa suoraa omasta kaivosta ja hyödyntää vesivarantoja suoraa kallioperästä vesiporakaivon avulla. Vesiporakaivo porataan samaan tapaan, kuin maalämpökaivo, mutta sen syvyys on usein matalampi, kuin maalämpötarkoituksiin poratun kaivon – tämä toki riippuu vesisuonen syvyydestä, joten kaivo saatetaan joutua poraamaan jopa 200 metriin asti. Vesiporakaivon avulla voi nostaa pohjavettä oman kaivon kautta, joka on erinomainen vaihtoehto esimerkiksi haja-asutusalueilla tai paikoissa, jossa veden kulutus on runsasta. Tällöin kunnan vesijohtoverkoston kautta johdettu vesi helposti tulee kalliiksi.

Vesiporakaivon asennus

 

Vesiporakaivo porataan niin, että ensiksi porataan reikä maakerroksen läpi teräsputkien apua käyttäen, jonka jälkeen porausta jatketaan kalliossa, kunnes reikä saavuttaa vesisuonen. Teräsputken sisään laitettava muoviputki varmistaa, ettei teräsputkesta erity hajuja tai makuja veteen. Eristyksellä varmistetaan myös, ettei pintavesi sekoitu pohjaveteen ja pääse pilaamaan pohjaveden laatua. Porauksen jälkeen porakaivo puhdistetaan, jonka jälkeen se on valmis käytettäväksi. Vesi nostetaan kaivosta pumpulla, joita on saatavilla erilaisia. Pumpun valinnassa kannattaa huomioida sen kulutus, käyntiääni sekä helppokäyttöisyys.

 

Veden mineraalipitoisuudeteri alueilla saattavat vaihdella ja vaikuttaa myös pohjaveteen. Tällaisissa tapauksissa ongelma on kuitenkin poistettavissa vedenkäsittelylaitteistoilla mikäli pitoisuudet eivät ole hillittömän suuria. Yleensä vesiporakaivossa mineraalipitoisuus on kuitenkin avokaivoa pienempi ja veden bakteeripitoisuus vähäisempi, joten veden puhdistuslaitteistoja ei välttämättä tarvita.

 

Vesiporakaivon ja maalämpökaivon tulee sijaita vähintään 15 metrin päässä toisistaan, jotta ne eivät vaikuttaisi toistensa toimintaan. Vesiporakaivon etuja on muun muassa se, että vettä riittää pitkään myös kuvien kausien jälkeen ja oma vesiporakaivo tulee edulliseksi etenkin haja-asutusalueilla, jos vettä käytetään paljon. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi kasvimaat tai vaikkapa karjatilat. Pitkät etäisyydet ovat myös monesti peruste oman vesiporakaivon hankinnalle. Tutustu vesiporakaivo poraukseen Rototecin sivuilta vielä lähemmin.

Takaisin maalämpöblogin etusivulle
  • Kiinnostaako maalämpö?

  • Maalämpöblogin kategoriat

  • Uusimmat kirjoitukset

  • Slummässiga borrhål

  • Asiakkaiden kokemukset

    Asiakkaiden kommentit